Wypis z czeskiego rejestru działalności gospodarczej
Kubik Paulina - PK
Ocena artykułów: 2.2
11.10.2012, 17:39:00
Pomoc prawna

Możliwość uzyskania wypisu z czeskiego rejestru działalności gospodarczej w ciągu jednego dnia.

Wypis z czeskiego rejestru działalności gospodarczej
W odróżnieniu od polskich realiów związanych z pozyskiwaniem dokumentów urzędowych, w tym wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w Czechach dokumenty te możemy otrzymać w ciągu jednego dnia. Wypis z czeskiego rejestru działalności gospodarczej, podobnie, jak


• wypis z czeskich ksiąg wieczystych
• wypis z czeskiego rejestru przedsiębiorców
• wypis z czeskiego rejestru dłużników niewypłacalnych


możemy uzyskać od ręki na konkretnym czeskim urzędzie. Wypisy są opieczętowane, bądź pieczęcią konkretnego urzędu, bądź też pieczęcią poczty czeskiej, która ma prawo wydawania niektórych dokumentów urzędowych, jak np. wypisu z rejestru działalności gospodarczej. Dokumenty te są często zamawiane i wykorzystywane przez polskie kancelarie prawne.
Istnieje kilka firm oferujących wypis z czeskiego rejestru działalności gospodarczej. Co więcej, dla wygody klientów dokumenty te są od razu przysięgle tłumaczone na język polski i dostarczane do klienta z Polski nawet do 4 dni roboczych.
Czeski wypis z rejestru działalności gospodarczej zawiera takie same informacje, jak wypis polski.
Tj. nazwę firmy, adres siedziby, nr REGON, główny przedmiot działalności, pozostały zakres działalności, datę powstania firmy, do kiedy uprawnienia na prowadzenie działalności gospodarczej są ważne, kiedy ewentualnie firma została zamknięta.

Poniżej podajemy link do strony, na której można zamówić wypisu z czeskiego rejestru działalności gospodarczej.

http://www.cespolgroup.com/pl/sluzby/pravo-a-legislativa/wypis-z-rejestru-dzialalnosci-
Kubik Paulina - PK