Co jest potrzebne dla zalożenia Sp. z o.o. w Republice Czeskiej?
TZ
Ocena artykułów: 1.9
22.11.2011, 13:46:00
Warunki przedsiębiorczości

Chodzi o najczęstszą formę prowadzenia przedsiębiorczości, którą wybierają firmy polskie przy wejściu na rynek czeski. Założymy spółkę bez tego, żeby musieli Państwo w tym celu jeździć do Czech.

Dla założenia spółki jest potrzebne zapewnić następujące dokumenty:

- deklaracja prezesa o zdolności do czynów prawnych
- odpis z rejetru karnego prezesa
- wzór podpisu prezesa
- pełnomocnictwo dla reprezentacji w sprawie założenia i rejestracji spółki
- akt założycielski
- deklaracja zarządcy wkładów
- zgoda z umieszczeniem siedziby spółki od właściciela nieruchomości, w której ma spółka wynajmować przestrzenie biurowe – w razie zainteresowania zapewnimy odpowiednie przestrzenie
- odpis z KRS, jeżeli wspólnikiem Sp. z o.o. jest osoba prawna

Odpis z rejestru karnego oraz odpis z KRS musi zostać urzędowo przetłumaczony czeskim tłumaczem przysięgłym z języka polskiego.
Deklaracja prezesa, wzór podpisu oraz pełnomocnictwo dla przedstawicielstwa musi posiadać notarialnie uwierzytelnione podpisy oraz klauzula notariusza musi zostać przetłumaczona tłumaczem przysięgłym.

Na podstawie pełnomocnictwa założymy dla Państwa spółkę bez tego, żeby Państwo musieli się osobiście na procesu założenia firmy udzielać.

Załatwimy:

- kartę rzemieślniczą
- spisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego
- otwarcie konta bankowego dla wkładu kapitału podstawowego – jego aktualna wysokość minimalna wynosi 200 tys. Kc
- wpis spółki do rejestru handlowego

Wszelkie dokumenty wzorowe łącznie z pełnomocnictwem oraz aktem założycielskim oprócz wersji oryginalnej dołączamy również w polskiej wersji językowej, żeby była zrozumiana treść przygotowywanych dokumentów.
W razie zainteresowania zapewnimy również prowadzenie księgowości.

Prosimy o kontakt z biurem Infoserwisu w razie Państwa zainteresowania szczegółowymi informacjami.

Opracowała: Zdeňka Rójová, Cespol Business Service, www.cespolgroup.com, rojova@cespolgroup.com
TZ